Bewindvoering: we regelen je geld

Wanneer iemand tijdelijk of blijvend niet goed met het eigen geld kan omgaan, kan er bewindvoering nodig zijn. Dat wil zeggen dat Hulp en Steun je geld regelt. Een rechter bepaalt of je bewindvoering krijgt.  

Taken die wij doen

Als bewindvoerder hebben we ook deze taken:

Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag

In gesprek blijven met bedrijven waar je schulden hebt

Verzekeringen starten

De jaarlijkse belastingaangifte doen

Bijzondere bijstand starten

Kwijtschelding starten zodat je minder schulden overhoudt

Hulp bij het starten van een uitkering

Lezen en beantwoorden van post

Betalen van facturen en vaste kosten

Opzeggen en starten van abonnementen.

Taken die wij doen

Als bewindvoerder hebben we ook deze taken:

Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag

In gesprek blijven met bedrijven waar je schulden hebt

Verzekeringen starten

De jaarlijkse belastingaangifte doen

Bijzondere bijstand starten

Kwijtschelding starten zodat je minder schulden overhoudt

Hulp bij het starten van een uitkering

Lezen en beantwoorden van post

Betalen van facturen en vaste kosten

Opzeggen en starten van abonnementen.

Bewindvoering

De problemen aanpakken

Wij pakken problemen meteen aan. Heb je schulden of moeten er kosten nog betaald worden? Samen zorgen we ervoor dat dat gebeurt. We volgen hetzelfde programma als onze schuldhulp. 

De rechter kan zeggen dat je bewindvoering nodig hebt. Maar jij zelf of je familie kan het ook voor je regelen als dat nodig is. Wij helpen graag. 

Contact

Contact formulier contact en contact pop-up pagina