Afscheid van prominente leden Hulp en Steun

 

 

 

 

 

Na een langdurige staat van dienst werd op 18 mei 2022 door het bestuur van Stichting Hulp en Steun afscheid genomen van drie betrokken leden. We namen afscheid van Albert P. Hakvoort als langst zittende bestuurslid. Ook namen we afscheid van Johannes Spoelstra en Albert Romkes als leden van de Raad van Advies.

Bestuurslid A.P. Hakvoort heeft er stilzwijgend meer dan tien jaar een vrijwillig dienstverband op zitten. Niet alleen als bestuurslid, maar hij was ook tussendoor op de werkvloer inzetbaar bij tijdelijke hoge werkdruk. Zo was hij in mei 2021 al als bestuurslid gestopt omdat hij in een nieuw project de tijdelijke functie van vroegsignaleerder op zich nam. In 2022 werd hij voor deze functie vervangen door Johan Berkhout, die een vast dienstverband ging vervullen. Vanwege zijn leeftijd vond hij dat het genoeg was geweest. Hij laat een goed draaiende organisatie over aan zijn opvolgers.

Op een ander vlak, namelijk het adviesorgaan Raad van Advies namen Albert Romkes en Johannes Spoelstra afscheid. Als adviseur hebben zij zich jarenlang vanaf de zijlijn ingezet en meegedacht aan het goed functioneren van de stichting.

Het bestuur is dit drietal dankbaar voor al hetgeen zij voor Hulp en Steun, maar ook voor de inwoners van Gemeente Urk hebben mogen betekenen.

Stichting Hulp en Steun is de laatste jaren nog meer nadrukkelijk aanwezig om inwoners van Urk vrijelijk te begeleiden in het financiële beslommeringen. Naast de reguliere zaken als ‘Budgetbeheer’ en ‘Schulphulpverlening’ zijn daar de laatste jaren ‘Bewindvoering’, ‘Vroegsignalering’ en ‘Inburgering’ aan toegevoegd. Door het vertrek is er binnen bestuur van Hulp en Steun een plaats vrijgekomen.

Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Deel dit artikel op:

Contact

Contact formulier contact en contact pop-up pagina