Bewindvoering

“Stichting ‘Hulp en Steun’ is opgenomen in het landelijk register van professionele curatoren, bewindvoerders en/of mentoren.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) heeft op ons verzoek om toegelaten te worden als professioneel bewindvoerder, positief gereageerd. Stichting Hulp en Steun voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om uitvoer te geven aan taken die behoren tot professionele bewindvoerders. Onze medewerkers zijn blij en tevreden met dit besluit, omdat het een waardevolle uitbreiding is van onze dienstverlening.

Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Deel dit artikel op:

Contact

Contact formulier contact en contact pop-up pagina