Werkbezoek college

Op woensdag 20 maart heeft het college van gemeente Urk een werkbezoek gebracht bij Stichting Hulp en Steun. De stichting is actief op gebied van Budgetbeheer, Schuldhulpverlening Bewindvoering en Vroegsignaleren. Daarnaast zijn er ook activiteiten op gebied van Financieel Ontzorgen, waarbij buitenlandse instromers worden begeleid op financieel gebied.

Voor wethouder Freek brouwer en Anjo Schultinge was Hulp en Steun en hun taakstelling bekend terrein, maar voor de waarnemend burgemeester Jan Westmaas met in zijn kielzog wethouder Nathanaël Middelkoop en gemeentesecretaris Carla Zwart was deze ontmoeting vernieuwend. 

Na een welkom en korte intro door voorzitter Gerrit Meun werd het woord gegeven aan het personeel, die uitvoering uitleg gaven over de bevindingen van Hulp en Steun op dit moment. Daarbij werd de nadruk gelegd op de enorme toename van 85 cliënten vorig jaar naar 125 cliënten op dit moment.
De doelgroep van deze toename vraagt extra aandacht, omdat hier heel veel jeugdige inwoners (Leeftijdscategorie 18-30 jaar) van Gemeente Urk in beeld komen. Ook het gemak van deze jonge doelgroep (hoe men omgaat met geld en schulden) werd uitvoering aan de orde gebracht. Geheel los daarvan werd ook de problematiek van vaste arbeidsmigranten ter tafel gebracht. Een groepering in de omschakeling van uitzendbureau naar een vaste baan in het bedrijfsleven.
Over het algemeen minder mooie berichten en een sobere toekomstverwachting hierop, maar gelukkig waren er positieve zaken te melden, de ideale huisvesting in Wijk 2-92 en een tevreden groep van personeel en bestuur en college.

Picture of Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Picture of Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Deel dit artikel op:

Gerelateerde artikelen

Contact

Contact formulier contact en contact pop-up pagina