Subsidie voor samenwerking bij schuldhulpverlening

Uitvoering van taken op het gebied van schuldhulpverlening en vroegsignalering.
Op 2 december 2021 is de subsidieovereenkomst ondertekend door wethouder Freek Brouwer en Gerrit Meun, voorzitter van het bestuur van de Stichting Hulp en Steun.
Tekst gaat verder onder de foto

Vanaf 2012 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) vastgelegd dat de gemeente Urk schuldhulpverlening aan haar inwoners moeten aanbieden. De gemeente Urk werkt daarom al jaren intensief samen met de Stichting Hulp en Steun.

Productief partnerschap

Het college van Urk heeft besloten om deze samenwerking de vorm te geven via Productief partnerschap, waarbij zij subsidie verleent aan de Stichting Hulp en Steun om haar taken uit te voeren. De gemeente Urk wil samen met de Stichting Hulp en Steun de schuldhulpverlening en vroegsignalering in Urk vormgeven en doorontwikkelen. De Stichting Hulp en Steun is een professionele organisatie die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en open staat voor nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van schuldhulpverlening.

Moeite om rond te komen?

Wethouder Freek Brouwer: “Schuldhulpverlening is van belang om te voorkomen dat mensen niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen meedoen in de samenleving. Schulden kunnen leiden tot uiteenlopende vormen van sociaal en persoonlijk leed. Het college van B&W heeft subsidie verleend aan de Stichting Hulp en Steun voor het goed vormgeven van vroegsignalering is daarbij een belangrijke taak”. Ook voorzitter Gerrit Meun roept op: “Heb jij schulden of moeite om iedere maand rond te komen? Dan kun je contact opnemen met de Stichting Hulp en Steun, telefoonnummer 0527-68 73 83 of via www.hulpensteun.nl”.

Picture of Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Picture of Stichting Hulp en Steun

Stichting Hulp en Steun

Deel dit artikel op:

Gerelateerde artikelen

Contact

Contact formulier contact en contact pop-up pagina